8 zemalja koje se nalaze oko Sredozemnog mora?

Pa osam zemalja koje se nalaze oko Sredozemnog mora su: Španjolska, Francuska, Italija, Grčka, Albanija, iz europskog dijela, iz dijela Azije Turska, Sirija i Izrael, a iz Afrike Maroko, Alžir, Tunis, Libija i Egipat Omeđuje obale sa sjevera: Italiju, Španjolsku, Gibraltar, Francusku, Monako, Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Crnu Goru, Albaniju, Grčku i Tursku. Istočne obale: Libanon, Sirija,…

Adblock
detektor