8 zemalja koje se nalaze oko Sredozemnog mora?

Pa, osam zemalja koje su oko Sredozemnog mora su: Španija, Francuska, Italija, Grčka, Albanija, iz evropskog dela, iz dela Azije Turska, Sirija i Izrael, a iz Afrike Maroko, Alžir, Tunis, Libija i Egipat ograničavaju obale sa sjevera: Italija, Španija, Gibraltar, Francuska, Monako, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora, Albanija, Grčka i Turska. Istočne obale: Liban, Sirija,…

Adblock
detektor